Systém myAgenda je přehledně členěn do  jednotlivých modulů

Ekonomický software myAgenda je pro přehlednost členěn do jednotlivých modulů, které jsou navzájem propojeny a zvyšují tak efektivitu řízení vašeho podniku. Modul Finance vám pohlídá splatnosti jednotlivých faktur a pomůže vám připravit podklady pro vaši účetní. Modul Zaměstnanci spolu s Modulem Docházka prověří produktivitu vašich zaměstnanců a pomůže vám s evidencí všech dokumentů personalistiky. Modul Inventury zařídí evidenci inventur a jejich vyúčtování a Modul Statistiky nabízí přehledy tržeb a produktivity práce.

Pomocí dostupných externích zařízení naimportujete jednotlivé dokumenty do Modulu Dokumenty, který zajistí jejich distribuci do patřičných modulů. Dokumenty, které nenáleží k žádnému modulu, jsou archivovány v Modulu Uložiště, který uchovává i vlákna komunikace spojené s kompletní agendou. Modul Kalendáře zase hlídá, aby vše bylo ve správný čas, a to nejen akce z jednotlivých modulů, ale také vlastní zadané události nebo daňové a smluvní povinnosti. Nejdůležitější informace jsou pak zobrazeny přímo na Úvodní Stránce aplikace, aby byly přímo po ruce a umožňovaly rychlý přístup k jednotlivým agendám, kterých se týkají.

Jednotlivé moduly jsme schopni upravit na míru dle vašich požadavků tak, aby odpovídaly vašim potřebám.

Modul finance

MODUL FINANCE

Modul hlídající tok bezhotovostních i hotovostních plateb s možností napojení na pokladní systém. Hlídá také termíny jednotlivých plateb u všech transakcí.

Modul Zaměstnanci

MODUL ZAMĚSTNANCI

Modul spravuje údaje o zaměstnancích, jejich smlouvy, výkazy práce, eviduje odpracované hodiny a sleduje produktivitu práce.

Modul dochazka

MODUL DOCHÁZKA

Modul zajišťuje komunikaci s elektronickou evidencí docházky s možností editace, její následnou evidenci a plánování směn.

Modul inventury

MODUL INVENTURY

Modul eviduje inventury s možností vyúčtování a ev. rozpočítání manka mezi zaměstnance.

Modul statistiky

MODUL STATISTIKY

Modul nabízející přehled tržeb za jednotlivé dny nebo měsíce s rozpisem sazeb DPH nebo porovnání měsíční produktivity práce zaměstnance.

Modul ke zpracování

MODUL DOKUMENTY

Modul zajišťující import a následné přiřazení dokumentu k požadované agendě.

Modul dokumenty

MODUL ULOŽIŠTĚ

Představuje centrální uložiště veškerých dokumentů a evidenci elektronické i psané komunikace ve firmě.

Modul kalendář

MODUL KALENDÁŘ

Celý systém je propojen s kalendářem, který hlídá jednotlivé události z jednotlivých modulů, ale také události samostatně vložené.

Zeptejte se nás!

Napište nám a my se vám ozveme.