Sinimar Tour

Software myAgenda využíváme déle než dva roky. Hlavním přínosem je efektivita práce, finanční a časová úspora při běžných pracovních úkonech, jako je např. docházka zaměstnanců, evidence dovolené, zasílání mzdových podkladů, evidence dokumentů všech
zaměstnanců, snadná příprava smluvních dokumentů, přehled o přijatých a vydaných dokladech a mnoho dalšího. Z pozice majitelky společnosti, mám díky tomuto systému dokonalý přehled o dění ve firmě a během několika málo okamžiků, mám k dispozici veškerá potřebná data.

Děkuji za spolupráci a přeji celému týmu myAgenda mnoho úspěchů.
Markéta Andrések, Sinimar Tour s.r.o.